WERKWIJZE

Tijdens de kennismakingsfase wordt diagnostiek gedaan en een basis gelegd voor een eventuele behandelrelatie.

Behandeling bestaat doorgaans uit psychotherapie, eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling.

Om kwalitatief goede zorg te leveren neem ik deel aan scholingen en heb mogelijkheden tot intercollegiaal overleg in 3 intervisiegroepen en heb aansluiting bij een zgn. "lerend netwerk"

Tijdens de therapie maak ik gebruik van meerdere verschillende therapievormen, werk systeemgericht, lichaamsgericht, maak daarbij veel gebruik van Sensomotorische psychotherapie (level II). Farmacotherapie kan een steun in de rug zijn om behandeldoelen te bereiken.

Sensorimotor psychotherapie is een benadering waarbij de samenwerking tussen lichaam en geest wordt vergroot. Door deze aandachtvolle benadering vindt grotere bewustwording plaats. Effectieve strategieën worden versterkt, innerlijke strijdigheden worden verminderd, en nieuwe mogelijkheden worden aangereikt. Somberheid en/of angst kunnen dan afnemen, trauma’s of nare gebeurtenissen kunnen worden geïntegreerd. Dit leidt tot meer stabiliteit en effectiever functioneren.

Beroepscode

Als BIG-geregistreerde psychiater ben ik gehouden aan voor deze beroepsgroepen geldende beroepscode en het tuchtrecht van de wet BIG.

BIG nummer 29023336201