top of page

WERKWIJZE

Tijdens de kennismakingsfase wordt diagnostiek gedaan, eventueel is dat een basis voor een eventuele behandelrelatie.

Behandeling bestaat doorgaans uit psychotherapie, desgewenst aangevuld met medicamenteuze behandeling.

Om kwalitatief goede zorg te leveren neem ik deel aan scholingen en heb mogelijkheden tot intercollegiaal overleg in 3 intervisiegroepen en heb aansluiting bij een zgn. "lerend netwerk"

Tijdens de therapie maak ik gebruik van meerdere verschillende therapievormen, werk systeemgericht, lichaamsgericht, maak daarbij veel gebruik van Sensomotorische psychotherapie (level II) en EMDR. 

Sensorimotor psychotherapie is een benadering waarbij de samenwerking tussen lichaam en geest kan worden vergroot. 

Farmacotherapie kan een steun in de rug zijn om behandeldoelen te bereiken.

EMDR is een is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Beroepscode

Als BIG-geregistreerde psychiater ben ik gehouden aan voor deze beroepsgroepen geldende beroepscode en het tuchtrecht van de wet BIG.

BIG nummer 29023336201

bottom of page