WAT MOET U WETEN?

Een afspraak afzeggen kan tot maximaal 24 uur voor de afspraak.

Vanwege de werkzaamheden kan ik niet altijd de telefoon opnemen, u kunt mij SMS-en. Voor het maken van een nieuwe afspraak kunt u mij mailen.

Wanneer u te laat afzegt wordt 50 euro aan kosten in rekening gebracht.

Deze kosten worden niet vergoed door de verzekering.

Bereikbaarheid, vakanties, waarneming

De praktijk is geopend op dinsdag

Op dinsdag is telefonisch spreekuur van 12 tot 13 uur

Als de praktijk gesloten is kunt u in geval van crisis contact opnemen met huisarts.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de huisartsendienst.

Tijdens vakanties is een waarnemend collega beschikbaar voor behandelinhoudelijke vragen.

Dossiervoering, privacy

Als psychiater heb ik beroepsgeheim. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Overleg met derden vind alleen plaats met toestemming, liefst in bijzijn van de cliënt.

De behandeling wordt bijgehouden in een elektronisch dossier.

Clienten hebben recht op inzage in hun dossier.

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). 

Houdt u er rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur van 20 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). 

Bij het in rekening brengen bij de zorgverzekeraar wordt de hoofdgroep van de diagnose vermeld, tenzij u bezwaar aantekent.

De huisarts of verwijzer ontvangt een samenvatting van de behandeling indien u daar toestemming voor geeft.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met uw therapeut.

Als het niet lukt om een gezamenlijke oplossing te vinden bij een klacht of geschil dan heeft u de volgende mogelijkheden:

de klachtenregeling via de NVvP: www.NVvP.net .

de geschillencommissie via www.NVvP.net 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd.

Het ligt ter inzage op de praktijk.