top of page

WAT MOET U WETEN?

Afzeggen

Een afspraak kunt u afzeggen tot maximaal 24 uur voor de afspraak. Wanneer u te laat afzegt dan kan deze afspraak niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering en wordt 50 euro bij u in rekening gebracht.

Vanwege de werkzaamheden kan ik niet altijd de telefoon opnemen, u kunt mij SMS-en. Voor het maken van een nieuwe afspraak kunt u mij mailen.

Bereikbaarheid, vakanties, waarneming

De praktijk is geopend op dinsdag en woensdag

Op dinsdag en woensdag is telefonisch spreekuur van 12 tot 13 uur

Als de praktijk gesloten is kunt u in geval van crisis contact opnemen met huisarts.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de huisartsendienst.

Tijdens mijn vakanties is een waarnemend collega beschikbaar voor behandelinhoudelijke vragen.

Dossiervoering, privacy

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Als psychiater heb ik beroepsgeheim.

Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming, liefst in bijzijn van de cliënt.

De behandeling wordt bijgehouden in een elektronisch dossier.

Clienten hebben recht op inzage in hun dossier.

U heeft recht op inzage in uw gegevens.

Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). 

Houdt u er dan rekening mee dat wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren voor de duur van 20 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar. 

Bij het in rekening brengen bij de zorgverzekeraar wordt de code van de hoofdgroep van de diagnose vermeld, tenzij u bezwaar aantekent met behulp van een privacyverklaring.

De huisarts of verwijzer ontvangt ongeveer eenmaal per jaar een samenvatting van het verloop van de behandeling indien u daar toestemming voor geeft.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met uw therapeut.

Als het niet lukt om een gezamenlijke oplossing te vinden bij een klacht of geschil dan heeft u de volgende mogelijkheden:

de klachtenregeling via de NVvP: www.NVvP.net .

de geschillencommissie via www.NVvP.net 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en ligt ter inzage op de praktijk.

bottom of page