TARIEVEN

Kosten en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw behandeling door de zorgverzekering heeft een verwijzing voor de 'Specialistische GGZ' van huisarts of medisch specialist nodig.

De betaling

De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar hangt af van uw verzekeringspolis. U kunt bij uw zorgverzekeraar informatie opvragen over de hoogte van uw eigen risico, en het percentage van vergoeding bij ongecontracteerde zorgaanbieder in de GGZ. 

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekering omdat dit behandel-inhoudelijke voordelen biedt. Bij een goede restitutiepolis wordt doorgaans 100% van de behandeling vergoed. Soms stelt de verzekering aanvullende voorwaarden zoals machtiging of toestemming van de verzekering. Dit gaat gepaard met vertraging, bureaucratie en houdt enig risico in op afwijzing van mijn behandeling door de zorgverzekering.

Als u een naturapolis heeft krijgt u doorgaans een kleiner deel van de behandeling vergoed. Indien uw zorgverzekering de behandeling niet vergoedt, bent u zelf aansprakelijk.

Als u kiest de therapie zelf te betalen, dan is het tarief € 150 per uur. U heeft dan maximale privacy en een verwijzing door de huisart is niet nodig.

U kunt in december uw zorgverzekering wijzigen.

Meer informatie kunt u vinden op deze website:  https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/

 

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 wordt het huidige bekostigingssysteem (DBC-systeem) afgeschaft en het zogenaamde ‘zorgprestatiemodel’ ingevoerd.

Per 31 december 2021 worden daarom alle lopende dbc’s afgesloten en gedeclareerd.

 

Eigen Risico

Mogelijk wordt hierbij door de verzekeraar eigen risico over 2021 ingehouden. In het nieuwe zorgprestatiemodel betaalt u eigen risico per kalenderjaar, in plaats van per behandeljaar. Vanaf 1 januari 2022 begint uw eigen risico dus opnieuw te tellen. Dit betekent dan helaas dat u, als de behandeling doorloopt van 2021 in 2022, twee keer eigen risico moet betalen, namelijk voor de behandeling 2021 (volgens het oude systeem) en 2022 (volgens het nieuwe systeem).

Wat betekent het nieuwe zorgprestatiemodel voor u?

Het zorgprestatiemodel regelt alleen de bekostiging van zorg. Bij het nieuwe systeem ontvangt u of uw verzekeraar veel vaker, bijvoorbeeld maandelijks, een rekening  waarop de geleverde zorg wordt gespecificeerd. Het kan zijn dat de verzekeringspolis aanvullende voorwaarden stelt.

Het recht om zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen blijft bestaan.  

Aan de geboden behandeling verandert er niets. 

 

Op de nota kunt vanaf volgend jaar zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoelang dat duurde.

De privacyverklaring blijft bestaan.

Bevindt zich op een door uzelf getekende privacyverklaring volgens het model van de NZa in het dossier? Dan zullen op de factuur geen DSM-hoofdgroep en zorgvraagtype vermeld worden.


Hier een paar leuke uitspraken van clienten?