top of page

TARIEVEN

Kosten en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw behandeling door de zorgverzekering heeft een verwijzing voor de 'Specialistische GGZ' van huisarts of medisch specialist nodig.

De betaling

De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar hangt af van uw verzekeringspolis. U kunt bij uw zorgverzekeraar informatie opvragen over de hoogte van uw eigen risico, en het percentage van vergoeding bij ongecontracteerde zorgaanbieder in de GGZ. Ik werk nagenoeg zonder contracten met de zorgverzekering omdat dit behandel-inhoudelijke voordelen biedt. Voor de uitzondering ben ik dit jaar op proef één contract aangegaan met DSW.

Bij een zuivere restitutiepolis wordt doorgaans 100% van de behandeling vergoed. Soms stelt de verzekering aanvullende voorwaarden zoals machtiging of toestemming van de verzekering. Dit gaat helaas gepaard met vertraging, en de nodige onzekerheid of de factuur uiteindelijk wordt vergoed. Vaak wordt gevraagd aan mij om mijn beroepsgeheim te schenden opdat zorgverzekeraar medische gegevens wil verkrijgen. Ik ben daar op tegen. Deze vorm van bureaucratie is bovendien niet nodig omdat de behandelindicatie kan worden gesteld door verwijzend huisarts, psycholoog en/of medisch specialist.

Als u een naturapolis heeft krijgt u doorgaans een kleiner deel van de behandeling vergoed. Indien uw zorgverzekering de behandeling niet of onvolledig vergoedt, bent u zelf aansprakelijk.

Als u kiest om de therapie zelf te betalen, dan is het tarief € 150 per uur. U heeft dan maximale privacy en een verwijzing door de huisart is niet nodig.

U kunt in december uw zorgverzekering wijzigen.

Meer informatie kunt u vinden op deze website:  https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Eigen Risico

Mogelijk wordt hierbij door de verzekeraar eigen risico ingehouden. 

Wat betekent het nieuwe zorgprestatiemodel voor u?

Het zorgprestatiemodel regelt alleen de bekostiging van zorg. Bij het nieuwe systeem ontvangt u of uw verzekeraar veel vaker, bijvoorbeeld maandelijks, een rekening  waarop de geleverde zorg wordt gespecificeerd. Het kan zijn dat de verzekeringspolis aanvullende voorwaarden stelt.

Het recht om zelf een zorgverlener of zorgaanbieder te kiezen blijft bestaan.  

Aan de geboden behandeling verandert er niets. 

 

Op de nota kunt vanaf volgend jaar zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoelang dat duurde.

De privacyverklaring blijft bestaan.

Bevindt zich op een door uzelf getekende privacyverklaring volgens het model van de NZa in het dossier? Dan zullen op de factuur geen DSM-hoofdgroep en zorgvraagtype vermeld worden.


Hier een paar leuke uitspraken van clienten?
bottom of page