top of page

Zorgverzekeringen 2023

Praktijk Postmes is grotendeels een contractvrije zorgaanbieder. Voor een volledige vergoeding van de behandeling door de zorgverzekering is het mogelijk van groot belang dat u een zuivere restitutiepolis heeft. Het aantal zuivere restitutiepolissen is in 2023 weer gedaald en aan sommige polissen worden voorwaarden gesteld. 

 

Zuivere restitutiepolissen in 2023

Als je een zuivere restitutiepolis hebt, wordt 100% van het NZA-tarief vergoed.

Er zijn dit jaar nog verzekeraars die (onder voorwaarden) wel een 100% restitutiepolis voor de GGZ aanbieden.

 

Disclaimer

De informatie van deze mail is samengesteld met grootste zorg maar biedt geen enkele garantie.

CZ. Zorgkeuzepolis

€            149,00

*Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk

IZZ (CZ). Zorgkeuzepolis

€            149,00

*Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk

Zilveren Kruis

Zilveren kruis exclusief

€            152,75

Menzis

Menzis basis vrij

€            152,75

Stad Holland (DSW)

Basisverzekering

€            140,75

ASR

ASR eigen Keuze

€            156,00

*Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk

EUcare

EUcare restitutie

€            149,95

*Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk

Let op kleine lettertjes!

* Het kan zijn dat u eerst een akkoordverklaring of machtiging moet hebben van de verzekering. Bij deze machtiging wordt vaak veel privacygevoelige informatie gevraagd. Ik werk daar NIET aan mee vanwege mijn beroepsgeheim.

Hier een paar leuke uitspraken van clienten?
bottom of page